Odvlhčení nemovitosti

Služba odvlhčení nemovitosti zahrnuje zjištění příčiny vzniku problému s vlhkostí, návrhu
efektivního řešení a jeho následné realizaci.

V nemovitostech se vyskytují 3 hlavní problémy týkající se vlhkosti a to:

1. Vzlínající vlhkost

Z důvodu již nefunkční nebo zcela chybějící horizontální hydroizolace do objektu vzlíná zemní vlhkost, která postupně způsobuje degradaci maleb, omítek i zdiva, zvyšuje relativní vlhkost vzduchu v místnostech a tím umožnuje tvoření nebezpečných plísní.

ŘEŠENÍ: Elektrofyzikální systém Dryout, který zcela zabrání vzlínání vlhkosti a
odvlhčí vlhké zdivo.

2. Pronikání dešťových srážek do objektu

Z důvodu již nefunkční nebo zcela chybějící vertikální hydroizolace, do obvodových stěn objektu proniká při každém dešti vlhkost, která způsobuje degradaci maleb, omítek i zdiva, zvyšuje relativní vlhkost vzduchu v místnostech a tím umožnuje tvoření nebezpečných plísní.

ŘEŠENÍ: Obkopání domu na základovou spáru, provedení svislé hydroizolace
stěn a provedení drenážního systému s napojením na kanalizaci.

3. Kondenzace vlhkosti uvnitř stěn

Z důvodu nedostatečné tepelné ochrany objektu muže na povrchu nebo uvnitř stěn kondenzovat vodní pára, která následně způsobuje tvoření nebezpečných plísní.

ŘEŠENÍ: Zateplení vnější obálky objektu. Pokud to není možné, lze provést
zateplení z vnitřní strany.

Navrhujeme komplexní řešení pro každou nemovitost s důrazem na kvalitní provedení veškerých prací.

Na vyžádání Vám rádi zašleme ukázku naší práce a ceník.